Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

Na portáli právnych predpisov bol zverejnený “Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020” z dielne MH SR. V úvode materiálu je napísané “Strategický rámec energetickej efektívnosti vytvára Koncepcia energetickej efektívnosti (prijatá uznesením vlády SR č. 576 zo dňa 04. 07. 2007), a to na obdobie do roku 2016. Vykonávajúcimi nástrojmi koncepcie sú tri trojročné akčné plány energetickej efektívnosti (ďalej … Continue reading Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020