Chcete vidieť vnútro elektrárne?

Slovenské elektrárne a.s. organizujú tradičnú akciu – Open Plant 2014: Jún patrí verejnosti. Tlačová správa. Populárna víkendová akcia prinesie zábavu, poučenie, kreatívne hry, hudobné vystúpenia slovenských i regionálnych hviezd, kulinárske špeciality, tvorivé dielne tradičných remesiel regiónu, ako aj prehliadky elektrární v sprievode expertov pripravených vysvetliť detaily prevádzky každého zdroja. Od prvého ročníka v roku 2007 navštívilo podujatia Otvorené elektrárne takmer 81 540 ľudí. Jednotlivé elektrárne budú otvorené pre dospelých … Continue reading Chcete vidieť vnútro elektrárne?

Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

Na portáli právnych predpisov bol zverejnený “Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020” z dielne MH SR. V úvode materiálu je napísané “Strategický rámec energetickej efektívnosti vytvára Koncepcia energetickej efektívnosti (prijatá uznesením vlády SR č. 576 zo dňa 04. 07. 2007), a to na obdobie do roku 2016. Vykonávajúcimi nástrojmi koncepcie sú tri trojročné akčné plány energetickej efektívnosti (ďalej … Continue reading Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

SAPI.sk – ďalšie školenie inštalatérov obnoviteľných zdrojov energie

V poradí už piate školenie inštalatérov slnečných systémov prebehne v termíne: 18. – 20.6.2014 Kombinovaný modul FV + FT Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky. Začínať budeme termickými systémami a postupne prejdeme k fotovoltike: 18.6.2014 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov” 19.6.2014 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov” + Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov” 20.6.2014 – Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov” … Continue reading SAPI.sk – ďalšie školenie inštalatérov obnoviteľných zdrojov energie

Google súťaž o návrh “lepšieho” fotovoltického invertora

Podľa cleantechnica.com Google oznámil, že ponúkne jeden milión dolárov ako víťaznú cenu za vyvinutie (omnoho) menšieho fotovoltického invertora (meniča). Súťaž bude odštartovaná v lete, preto nie je viac podrobností k dispozícii. Súťaž sa bude volať Little Box Challenge. Continue reading Google súťaž o návrh “lepšieho” fotovoltického invertora

Kakulačka tepla – Obrázky

Kalkulačka tepla SPOROPS je nástroj, ktorý po zadaní údajov vyhodnotí cenu a množstvo energie na ústredné kúrenie (ÚK) a teplú vodu (TV). Umožní v grafoch porovnať zadané údaje s celoslovenským priemerom a údajmi, ktoré sme zozbierali za pomoci kalkulačky. Obsah Indikátory ceny a spotreby Celkové vyhodnotenie Ikony na mape Grafy Indikátory ceny a spotreby Vyhodnotenie ceny a množstva energie je ponúknuté v podobe “ručičkového” meracieho … Continue reading Kakulačka tepla – Obrázky

Podmienky používania Kalkulačky tepla SPOROPS

Kalkulačka tepla SPOROPS je nástroj, ktorý po zadaní údajov vyhodnotí cenu a množstvo energie na ústredné kúrenie (ÚK) a teplú vodu (TV). Umožní v grafoch porovnať zadané údaje s celoslovenským priemerom a údajmi, ktoré sme zozbierali za pomoci Kalkulačky tepla SPOROPS. Údaje použité v kalkulačke zaznamenávame do databázy, aby sme mali s čím porovnávať, mohli vytvoriť prehľadové tabuľky a mapu spotreby tepla. Obsah Zásady používania … Continue reading Podmienky používania Kalkulačky tepla SPOROPS

Kalkulačka tepla SPOROPS

V denníku SME bol koncom marca 2014 uverejnený článok Halky Tytykalovej Skúste, či vám sedí cena za teplo. Bolo v ňom uvedené, že aplikácia Spoločnosti rozumných spotrebiteľov Slovenska (SPOROPS) Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku – Mapa cien tepla môže byť využitá na zistenie, či cena za teplo od cetrálnych dodávateľov je v súlade s príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Okrem hodnotenia aplikácie … Continue reading Kalkulačka tepla SPOROPS