Kontrolovať, či nekontrolovať?

Už ubehli takmer dva roky odvtedy, čo som držal v rukách vyúčtovanie nákladov spojených s úžívaním bytu a zdalo sa mi veľmi komplikované. Najväčšie sumy vo vyúčtovaní boli za kúrenie a teplú vodu. Ak kontrolovať, tak potom tieto položky. Využil som bezplatné poradenstvo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Požiadal som o vysvetlenie, či existuje právna norma, ktorá by určovala obsah vyúčtovania. Ako programátorovi sa … Continue reading Kontrolovať, či nekontrolovať?