Cena tepla na Slovensku v roku 2013

Cenu tepla na Slovensku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre každého dodávateľa tepla – regulovaný subjekt – ÚRSO vydáva cenové rozhodnutia a zverejňuje ich na svojej webovej stránke. Spracovaním údajov z týchto rozhodnutí sa dajú získať rôzne prehľady. Na základe skúseností z “ručného” spracovania rozhodnutí ÚRSO pre rok 2012 boli zostavené algoritmy transformácie údajov z PDF dokumentov rozhodnutí do databázy webovej aplikácie. Tie … Continue reading Cena tepla na Slovensku v roku 2013

Cena tepla na Slovensku v roku 2012

Cenu tepla na Slovensku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre každého dodávateľa tepla – regulovaný subjekt – ÚRSO vydáva cenové rozhodnutia a zverejňuje ich na svojej webovej stránke. Spracovaním údajov z týchto rozhodnutí sa dajú získať rôzne prehľady. Rozhodnutia ÚRSO pre rok 2012 boli spracované “ručne” – z PDF dokumentov boli údaje zanesené do databázy. Rovnomenný článok bol uverejnený na stránkach Spoločnosti rozumných … Continue reading Cena tepla na Slovensku v roku 2012