V čom je problém G-komponentu?

Berie Vaše peniaze Od 1. 1. 2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prostredníctvom svojej vyhlášky [1] zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej a prenosovej sústavy, tzv. G-komponent. Podľa aktuálnych cenových rozhodnutí distribučných spoločností sa táto nová platba v prípade zariadenia na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom  1 MW pohybuje od 17 000 € do 21 000 € ročne [2]. Zavedenie G-komponentu už niekoľko mesiacov vyvoláva živú diskusiu a značný odpor … Continue reading V čom je problém G-komponentu?