Anomálie v dokumentoch ÚRSO

Ako dosiahnuť, aby si ÚRSO plnil svoje zákonné povinnosti, minimalizoval chyby a niesol zodpovednosť za nesprávne údaje vo svojich dokumentoch? V tomto článku sú postrehy opísané v rovnomennom článku na SolarWeb.sk. Uverejňovanie údajov o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) je zákonnou povinnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO, úrad). Uverejňuje ich na svojich stránkach. Vo všeobecných podmienkach … Continue reading Anomálie v dokumentoch ÚRSO