Anomálie na stránkach ÚRSO

Ťažko vysvetliteľné nepravidelnosti, odchýlky od normálneho stavu, ktoré sa vyskytujú na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, spôsobujú problémy pri bežnom využívaní zverejnených údajov a sťažujú ich strojové spracovanie. V tomto článku sú postrehy uverejnené na SolarWebe v rovnomennom článku. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má poslanie byť štátnou autoritou, ktorá bdie nad dopravou energie na ceste od výrobného zdroja ku koncovému spotrebiteľovi. Má … Continue reading Anomálie na stránkach ÚRSO

SAPI: Termín školenia inštalatérov OZE (FV aj FT)

V dňoch 19. až 21. marca 2014 realizujeme ďalší termín školenia inštalatérov OZE v priestoroch nášho partnera spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.v Žiari nad Hronom. I tentokrát sa bude realizovať kombinované školenie, teda budú realizované oba moduly: Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov. Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov. Viac tu: www.SAPI.sk Continue reading SAPI: Termín školenia inštalatérov OZE (FV aj FT)

Čo je to: MRK a RK

RK – rezervovaná kapacita – teda koľko sa vždy dá očakávať, že môže sieťou tiecť elektriny. Za prekročenie RK dostanete pokutu, ale v prípade núdze je možné ju prekročiť. MRK – Maximálna rezervovaná kapacita – najväčší možný tok elektriny sieťou. K tejto hodnote sú nastavované aj istiace prvky, tak by sa nemala dať aj prekročiť. RK – rezervovaná kapacita je definovaná čiastočne v Energetickom zákone v PRVEJ HLAVE “PRÁVA … Continue reading Čo je to: MRK a RK

Krátky pohľad na zmeny vo výrobe FV panelov

RenewableEnergyWorld.com uverejnil zaujímavý článok na tému zmien vo výrobe a predaji fotovoltických panelov od roku 2000 do 2013.  Za tých 14 rokov sa segment trhu úplne zmenil a predaj z roku 2000 (252 MWp), narástol do roku 2013 (odhad 33.4 GWp). Avšak, i keď to predstavuje 46% rastu ročne, nie vždy tento obchod bol ziskový a vždy vraj mal malú maržu. Za celé obdobie sa predalo … Continue reading Krátky pohľad na zmeny vo výrobe FV panelov

Slovensko, Mochovce a nukleárny odpad

Účelom tohto webu je kombinovať informácie z oblasti energetiky s cieľom získania väčšieho rozhľadu a možnosti robiť si vlastné závery. Samozrejme kombinácia informácií môže predostierať nejaké závery, ale hlavný účel je aby si čitatelia robili vlastné závery. Ideálne keď sa nespoľahnú na informácie tu zverejnené, ale vyhľadajú si ďalšie. Prípadne ak začnú pod článkom (zdôrazňujem) slušne diskutovať. Témou tohto článku je nukleárny odpad a zdrojom … Continue reading Slovensko, Mochovce a nukleárny odpad

Čína v roku 2013 inštalovala až 12 GW fotovoltiky

Podľa Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Čina v minulom roku inštalovala 12 GW fotovoltických inštalácií. Zmena na trhu fotovoltiky je celkom zjavná. Ako píše vyše zmienený zdroj, doposiaľ žiadna krajina v jednom roku nenainštalovala viac ako 8 GW (nie to 10 GW).  Avšak antidumpingové konanie USA a v minulom roku EU primäli Číňanov na vec pozerať inak.  A okrem pokračujúceho vývozu, začali riešiť aj umiestnenie na vnútornom … Continue reading Čína v roku 2013 inštalovala až 12 GW fotovoltiky

Elektráreň Dlouhé Stráne prekonala ďalší rekord vo výrobe elektriny

V minulom roku (2013) vyrobila prečerpávacia vodná elektráreň Dlouhé Stráně rekordné množstvo elektrickej energie. Prekonala tak doterajší rekordný výrobu z predminulého roka. Vlani elektráreň vyrobila 480 000 MWh elektrickej energie. Toto množstvo elektriny stačí na ročnú spotrebu 137 000 domácností. V uhoľnej elektrárni by museli spáliť 432 000 ton hnedého uhlia alebo 240 000 ton uhlia čierneho. Elektráreň slúži ako veľký akumulátor elektrickej energie. V dobe prebytku elektriny v sieti ju spotrebováva a jej pomocou čerpá … Continue reading Elektráreň Dlouhé Stráne prekonala ďalší rekord vo výrobe elektriny