V Mochovciach vybudujú nový sklad vyhoretého jadrového paliva

Slovenské elektrárne plánujú v areáli atómovej elektrárne Mochovce vybudovať sklad vyhoretého jadrového paliva. Skladovanie paliva z reaktorov do 21.200 vyhoretých palivových kaziet bude možné po dobu 60 rokov s možnosťou predĺženia na 100 rokov.

V areáli Slovenských elektrární v Mochovciach vznikne nový sklad vyhoretého jadrového paliva z prevádzky reaktorov atómovej elektráreň Mochovce a Jaslovské Bohunice. Dôvodom výstavby je eliminácia potreby transportov. „Výstavbou skladovacieho zariadenia v lokalite Mochovce sa minimalizuje potreba transportov vyhoreného jadrového paliva z atómovej elektrárne Mochovce na inú lokalitu.  Tým sa významne zníži riziko nepredvídaných situácií súvisiacich s prepravou vyhoretého jadrového paliva, ako aj neistota z akceptovania transportov verejnosťou,“ uvádzajú Slovenské elektrárne vo svojom investičnom zámere, ktorý predložili na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). V súčasnosti sa palivo prepravuje do mokrého skladu vyhoretého jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach.

Nový sklad vyrastie na ploche medzi chladiacimi vežami tretieho a štvrtého mochoveckého bloku a čerpacou stanicou cirkulačnej chladiacej vody. Kapacita skladu vyhoretého jadrového paliva bude 21.200 vyhoretých palivových kaziet.

Spoločnosť v návrhu uvažuje aj o nulovom variante, kedy sa zachová súčasný stav a nedôjde k vybudovaniu žiadneho skladu vyhoretého paliva. „Akonáhle dôjde k zaplneniu bazénov skladovania pri reaktore, budú musieť byť príslušné bloky elektrárne odstavené, pretože v bazénoch nebude miesto pre ďalšie vyhoreté palivo,“ uvádza spoločnosť. Tento stav je však podľa predkladateľa návrhu neudržateľný. S možnosťou transportu vyhoretého jadrového paliva na inú lokalitu spoločnosť neuvažuje, nakoľko mokrý sklad v Jaslovských Bohuniciach by kapacitne postačoval len do roku 2021. „Zámer je v súlade so súčasnou medzinárodnou praxou v jadrovej energetike, ktorá presadzuje budovanie skladov vyhoretého jadrového paliva v areáloch jadrových elektrární, resp. v ich blízkosti, čím sa eliminuje alebo minimalizuje potreba transportov,“ konštatuje spoločnosť v zámere.

Predpokladané náklady na výstavbu skladu odhaduje predkladateľ návrhu do maximálnej výšky 193,5 mil. eur pri mokrom sklade. V prípade alternatívy so suchým skladom sú prognózované maximálne náklady vo výške 82,5 mil. eur. Ak by k výstavbe nedošlo, vznikli by straty a „negatívne ekonomické dopady by pocítila nielen väčšina odvetví hospodárstva, ale aj obyvateľstvo,“ dodáva investor.

Predpokladaný termín začatia výstavby je určený na rok 2016, ukončenie sa predpokladá o dva roky neskôr. S prevádzkou chce spoločnosť začať už v roku 2019. Skladovanie paliva z reaktorov bude možné po dobu 60 rokov s možnosťou predĺženia na 100 rokov.

(c) energia.sk

Zdroj: www.energia.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.